SANACE A ODVLHČENÍ

 • Ochrana před vlhkostí zdí pomocí injektáže WetBRICK gelu s rychlou reakcí a dlouhotrvajícími účinky. Gel je nezávadný, netoxický a antibakteriální materiál bez jakéhokoliv zápachu. 
 • WetBRICK gel je progresivní sanační technologie pro všechny typy zdí.
 • WetBRICK gel je vytvořen na bázi překřížených polymerů 
 • (1l gelu pojme až 150l vody), které uvnitř kapilárního systému stavebního materiálu vytváří tlak 2,5 - 42 barů. Po nízkotlaké injektáži dojde k okamžité samovolné řetězové reakci, gel začne vázat vodu a tím vytváří izolační hmotu přímo v kapilárním systému, která tak zamezí prostupu další vody.
 • Významnou vlastností WetBRICK gelu je jeho samovolné rozptýlení v kapilárním systému ve všech směrech vlhkého zdiva.
 • Provedení injektáže je rozděleno na Horizontální a Plošnou injektáž.
 • Horizontální injektáž - vždy nad terénem. Otvory do kterých je aplikován gel, vrtáme pod šikmým úhlem až do 70 % tloušťky zdiva. Počet řad a četnost otvorů (průměr 18 mm) závisí na konkrétním stavebním materiálu.
 • Plošná injektáž - vždy pod terénem. Vrtací schéma vychází z pravidelné sítě. U smíšeného stavebního materiálu, může být systém vrtání otvorů mírně odlišný. Průměr otvorů je shodný s horizontální injektáží (18 mm).
 • Při aplikaci plošné injektáže (vždy pod terénem) se vytvoří ochranná hráz i proti tlakové vodě.
 • WetBRICK gel aplikujeme do zdiva pomocí speciálních injektážních ventilů, které ve zdi zůstávají a jejich přesahující části po injektáži odstraníme.
 • WetBRICK gel je i po vysušení reakční těsnící hmota, která se při náhodném styku s vodou opět "nastartuje", začne reagovat a tím blokovat dalšímu průniku vody do zdiva.
 • WetBRICK gel je nezávadný, netoxický a antibakteriální materiál bez jakéhokoliv zápachu, vyráběný v Německu.
 • WetBRICK gel má dlouho trvající účinky.
 • Při kombinaci se sanačními omítkami EPASIT - ZÁRUKA 10 LET!
HORIZONTÁLNÍ INJEKTÁŽ
HORIZONTÁLNÍ INJEKTÁŽ
PLOŠNÁ INJEKTÁŽ
PLOŠNÁ INJEKTÁŽ