AKTUALITY

S účinností ke dni 1.1.2023 došlo ke změně právní formy a názvu naší společnosti.

Údaje naší společnosti jsou nyní následovné:

BAUTECHNOLOGY a.s.

IČO: 059 38 147

se sídlem Hartigova 1913/120, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27867


VÝRAZNÉ ZDRAŽENÍ MATERIÁLŮ!

 NAVYŠOVÁNÍ CEN MATERIÁLŮ

VÝROBCEM Z NĚMECKA  

Vážení kllienti,

již v roce 2021, v důsledku pandemie, výrazně vzrostly ceny surovin a v roce 2022 díky energetické krizi a ekonomickým dopadům války na Ukrajině, vzrostly ceny veškerých vstupů ještě více.

I přes zdražení našich vstupů, jsme se snažili zvyšovat ceny minimálně, ale bohužel nyní musíme opět ceny mírně navýšit.

Náklady na většinu surovin rekordně vzrostly, což má masivní dopad i na naši oblast.

Navíc jsou narušeny obvyklé dodavatelské řetězce a produkty jsou dostupné pouze částečně nebo s dlouhou čekací dobou.

Společnost BAUTECHNOLOGY a.s. je tímto zvýšením cen přímo ovlivněna a je nucena reagovat na aktuální podmínky v krátké době, aby byla schopna mimořádnou situaci zvládnout.

Naším největším cílem je nadále zaručovat vám, našim zákazníkům, nejvyšší možnou kvalitu a neustálou schopnost realizace odvlhčování budov.

Z tohoto důvodu musíme postupně navyšovat ceny dle aktuálních cen dodavatelů.

Další dění na trhu surovin budeme bedlivě sledovat, abychom byli schopni pohotově reagovat. V současnosti nelze předvídat, kdy lze očekávat uvolnění cenové situace.

Nelze však také vyloučit, že se ceny mohou ještě více a výrazněji zhoršit.

Děkujeme za pochopení a společně doufáme, že ve Východní Evropě brzy zavládne mír a že se snad celková situace v blízké budoucnosti začne vracet do normálu.

Ing. Jan Gebauer - BAUTECHNOLOGY a.s.

Vzhledem k současné situaci doporučujeme reagovat rychle, 
naše kapacity jsou omezené a závislé na vývoji situace.